Rosa Design!

Ungdomens förvildning

Publicerad 2013-02-05 17:26:00 i Allmänt, Testar,

Utom de nämnda orsakerna till en del sorgliga företeelser bland nutidens ungdom, finnas andra, som stå i samband med riktningar inom tiden, vilka i och för sig äro goda eller — tills vidare — oundvikliga. Till de senare hör möjligheten att numera lätt förflytta sig från hembygden till andra arbets- platser. Det ligger ett oberäkneligt moraliskt stöd i att vara känd inom sin hemtrakt, där man icke vill bli »utskämd» och där man har släkt och vänner, som med råd och dåd öva en fostrande inverkan. I den nya bygden åter saknas hela det etiska tryck, som hembygden utövar: man har inget rykte att uppehålla, ingen släkt för vilken det dåliga ryktet blir en anledning till bedrövelse och blygsel. De unga, som sålunda äro lössläppta, låta sig också gå på ett sätt, som vore dem omöjligt i hem-bygden. 

Länk: http://runeberg.org/

Vidare kommer skolans alltjämt ökade krav på barnen liksom omhändertagande av barnen. 
Hemmet år, för många barn, numera endast en mat-, sov- och läxläsningsplats. De glada och förtroliga hemstunderna — under vilka mo- dern samlar barnen omkring sig till sagor, prat, musik, läsning och lek — försvinna allt mer och därmed en av de mest uppfostrande och för- innerligande inflytelser i barnens liv. Skolan tar nu även en god hand om barnens lekar och nöjen; därjämte upptages fritiden av klub- bar och föreningar, idrott och scoutliv: allt i och för sig nyttiga ting, som öva en fostrande inverkan.
 

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela